NOVONIX Limited kondigde de benoeming aan van Sharan Burrow AC tot lid van de Raad van Bestuur, met ingang van 28 februari 2024. Sharan Burrow is een wereldwijde voorvechtster van mensenrechten, klimaatactie en Just Transition. Ze is de voormalige secretaris-generaal van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (2010-2022).

Daarvoor was ze voorzitter van de Australian Council of Trade Unions (20002010). Mevrouw Burrow staat bekend om haar internationale belangenbehartiging op het gebied van werkgelegenheid, mensenrechten, arbeidsverhoudingen, verantwoord ondernemen en klimaatactie met Just Transition-oplossingen. Ze heeft werknemers en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd in wereldwijde beleidsdiscussies in organen van de Verenigde Naties, in het bestuursorgaan van de Internationale Arbeidsorganisatie en aan de tafels van de G7, G20, Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.

Ze is twee keer medevoorzitter geweest van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos. Mevrouw Burrow is momenteel gasthoogleraar in de praktijk aan de London School of Economics - Grantham Institute, vicevoorzitter van de European Climate Foundation, bestuurslid van de Green Hydrogen Association, medevoorzitter van de IEA Labour Council, commissaris voor de Global Commission on Climate Governance, B Team Leader en voormalig medevoorzitter van 100% Human at Work. Sharan is ook benoemd in het Temasek Sustainability Advisory Panel.