De raad van bestuur van NTPC Limited heeft in zijn vergadering van 24 mei 2024 het slotdividend voor het boekjaar 2023-24 aanbevolen op 32,50% (INR 3,25 per aandeel), onder voorbehoud van goedkeuring door de Aandeelhouders in de komende jaarlijkse Algemene Vergadering. Het bovengenoemde slotdividend komt bovenop het eerste interimdividend van INR 2,25 per aandeel en het tweede interimdividend van INR 2,25 per aandeel met een nominale waarde van INR 10 per aandeel voor het boekjaar 2023-24, die respectievelijk in november'23 en februari'24 zijn uitgekeerd.