Op 29 maart 2024 diende O'Reilly Automotive, Inc. een definitieve proxyverklaring in waarin om volmachten werd gevraagd en de aandeelhouders werden opgeroepen om tegen een aandeelhoudersvoorstel te stemmen, waarin werd gevraagd dat de Raad van Bestuur een bestendig beleid zou aannemen en de bestuursdocumenten indien nodig zou wijzigen om ervoor te zorgen dat 2 verschillende personen het ambt van voorzitter en het ambt van CEO zouden bekleden, ingediend door John Chevedden op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf die gepland staat voor 16 mei 2024.