Sinds de start van de schalieboringen in Texas twintig jaar geleden, weten we dat alleen spelers met voldoende schaal potentieel - want dat moet nog op lange termijn bewezen worden - kunnen floreren.

Van degenen die de laatste cyclusbodem hebben overleefd en het faillissement hebben vermeden, zijn de kleinere producenten bijna allemaal verdwenen of overgenomen. Met de huidige consolidatieronde volgen de middelgrote producenten hetzelfde pad.

In navolging van de overname van Pioneer door Exxon voor 64 miljard dollar en van Hess door Chevron voor een bedrag van 60 miljard dollar, kondigde Occidental 48 uur geleden aan CrownRock te integreren in zijn portfolio voor de som van 12 miljard USD. De transactie houdt Occidental dus op zijn plaats als uitdager tegenover de twee reuzen.

Deze status dwingt het bedrijf om de rekening contant te betalen in plaats van in aandelen, in tegenstelling tot wat Exxon en Chevron hebben gedaan. Het zal hiervoor 10 miljard dollar extra schulden moeten aangaan, wat uiteraard pijnlijke herinneringen oproept bij zijn historische aandeelhouders.

In 2019, overtuigd dat het ergste achter de rug was, ging Occidental zwaar in de schulden om de overname van Anadarko te realiseren. Dit gebeurde net voordat de pandemie uitbrak en de olieprijs nog verder daalde. Het vereiste vervolgens de tussenkomst van Berkshire Hathaway om het ergste te voorkomen.

Ten overstaan van degenen die wijzen op de verontrustende parallel moet worden opgemerkt dat Occidental nu een veel grotere en beter geïntegreerde groep is dan toen; en dat de twee transacties niet te vergelijken zijn, aangezien Occidental in 2019 het bedrag van 55 miljard USD uitgaf om Anadarko over te nemen.

Vier jaar geleden zette Occidental echt alles op het spel met een transformatieve overname. Eind 2023 beperkt het zich tot het verder versterken van zijn Texaanse positie.

Het neemt echter niet weg dat het bedrijf de volle pot heeft betaald voor CrownRock. Eerder dit jaar, toen de olie- en gasprijzen nog hoog waren, werd de verkoop ervan overwogen tegen waarderingen die 20 % tot 30 % lager waren dan het bedrag dat Occidental twee dagen geleden betaalde.

Zonder een snel herstel van de olieprijzen zal het moeilijk zijn om de operatie rendabel te maken. Deze situatie leidt critici ertoe te benadrukken dat Occidental waarschijnlijk werd gedreven door het beruchte FOMO-syndroom - "Fear Of Missing Out", oftewel de angst om de boot te missen.

Occidental heeft al beloofd om snel schulden af te lossen door activa te verkopen en er wordt volop gespeculeerd over welke dat zullen wezen. Het zal allicht geen installaties in Texas betreffen, noch zal die afstoting gerelateerd aan de lucratieve raffinageactiviteiten van OxyChem; de gok gaat dus eerder uit naar de offshore-activa in de Golf van Mexico, of de "niet-conventionele" onshore-activa in Colorado.