Op 21 maart 2024 kondigde Occidental Petroleum Corporation aan dat zij een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van John Chevedden, met het verzoek om een jaarlijks bijgewerkt rapport op te stellen met de volgende informatie: 1. 2. Betalingen van het bedrijf gebruikt voor (a) direct of indirect lobbyen of (b) lobbycommunicatie, in elk geval met inbegrip van het bedrag van de betaling en de ontvanger, 3. Het lidmaatschap van en betalingen aan een van belasting vrijgestelde organisatie die modelwetgeving schrijft en ondersteunt, en 4. Een beschrijving van het management en de Raad van Bestuur van het bedrijf. Beschrijving van het besluitvormingsproces van het management en de Raad en het toezicht op het doen van betalingen. Daarnaast drong de Vennootschap er bij de aandeelhouders op aan om tegen het aandeelhoudersvoorstel te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland staat voor 2 mei 2024.