Office Properties Income Trust kondigt een reguliere driemaandelijkse uitkering in contanten op haar gewone aandelen aan van $0,25 per gewoon aandeel ($1,00 per aandeel per jaar). Deze uitkering zal worden betaald aan OPI's aandeelhouders die op 23 oktober 2023 aan het einde van de handelsdag als houders van gewone aandelen staan ingeschreven, en zal op of omstreeks 16 november 2023 worden uitgekeerd.