Office Properties Income Trust kondigt een reguliere driemaandelijkse uitkering in contanten op haar gewone aandelen aan van $0,01 per gewoon aandeel ($0,04 per aandeel per jaar). Deze uitkering zal worden betaald aan de gewone aandeelhouders van het bedrijf die bij kantoorsluiting op 22 april 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven, en zal op of omstreeks 16 mei 2024 worden uitgekeerd.