Tijdens de Jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders van Omnicell, Inc. (het "Bedrijf"), gehouden op 23 mei 2023 (de "Jaarlijkse Vergadering"), heeft Robin G. Seim een groter aantal stemmen "tegen" zijn verkiezing ontvangen dan stemmen "voor" zijn verkiezing tot lid van de Raad van Bestuur van het Bedrijf (de "Raad van Bestuur"). Als gevolg hiervan, en in overeenstemming met het beleid voor ontslag bij meerderheid van stemmen in de Corporate Governance-richtlijnen van de Onderneming, diende de heer Seim na de Jaarvergadering een ontslagbrief in bij de Raad ter overweging door het Corporate Governance Committee (het "Governance Committee"), onder voorbehoud van aanvaarding van dit ontslag door de Raad.
Het Governance Committee heeft deze kwestie verder besproken en heeft uiteindelijk besloten om de Raad aan te bevelen het aanbod van de heer Seim om ontslag te nemen uit de Raad te verwerpen; het Governance Committee heeft echter ook aanbevolen dat de heer Seim met onmiddellijke ingang wordt verwijderd als voorzitter en lid van het Audit Committee. Het Bestuurscomité heeft verder aanbevolen om (i) Bruce E. Scott te benoemen als lid van het Auditcomité, en (ii) Mark W. Parrish te benoemen als voorzitter van het Auditcomité, met onmiddellijke ingang. Het Bestuurscomité is van mening dat, ondanks de zorgen die door bepaalde aandeelhouders van de Onderneming zijn geuit, de heer Seim's uitgebreide kennis van de Onderneming en haar industrie, gecombineerd met zijn eerdere financiële expertise en leidinggevende ervaring, de Raad een onschatbaar inzicht verschaffen in de financiële en zakelijke activiteiten van de Onderneming, de gezondheidszorgindustrie en financiële en operationele zaken in het algemeen. Op 10 augustus 2023 heeft de Raad, op basis van deze aanbevelingen en met onmiddellijke ingang: (i) het ontslag van de heer Seim uit de Raad verworpen; (ii) de heer Seim verwijderd als voorzitter en lid van het Auditcomité; (iii) de heer Scott benoemd tot lid van het Auditcomité; en (iv) de heer Parrish benoemd tot voorzitter van het Auditcomité. Na deze acties bestaat het Auditcomité momenteel uit drie bestuurders: De heer Parrish (voorzitter), de heer Bousa en de heer Scott.