De Raad van Bestuur van Omnicom heeft een driemaandelijks dividend vastgesteld van 70 cent per uitstaand gewoon aandeel van het bedrijf. Het dividend is betaalbaar op 9 april 2024 aan alle gewone aandeelhouders van Omnicom die op 11 maart 2024 aan het einde van de handelsdag geregistreerd waren.