Omnicom Group Inc. heeft een driemaandelijks dividend van 70 cent per uitstaand gewoon aandeel van het bedrijf aangekondigd. Het dividend is betaalbaar op 9 juli 2024 aan gewone aandeelhouders van Omnicom die op 10 juni 2024 bij kantoorsluiting in het aandelenregister waren ingeschreven.