Op 12 juni 2024 verklaarde BlackRock, namens klanten en fondsen onder haar beheer, dat zij de drempel van 5% van het aandelenkapitaal van Orange had overschreden en namens genoemde klanten en fondsen 133.633.894 Orange-aandelen aanhield die hetzelfde aantal stemrechten vertegenwoordigen, d.w.z. 5,02% van het aandelenkapitaal en 4,21% van de stemrechten van deze onderneming.Deze drempeloverschrijding is het gevolg van een aankoop van Orange-aandelen buiten de markt om en een toename van het aantal Orange-aandelen die als onderpand worden aangehouden. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.