Ga naar de inhoudsopgave

Als digitale business partner zorgen wij ervoor dat technologie, marktuitdagingen, en mensen slim met elkaar worden verbonden

Jaarverslag 2022

Inhoudsopgave

Ordina in het kort

Kerncijfers

Vijfjarenoverzicht

Interview met Raad van Bestuur

Terugblik

Verslag Raad van Bestuur

Onze missie en onze kernwaarden

Markttrends

Waardecreatiemodel

Stakeholderdialoog

Strategie 2026

Risicomanagement

Governance

Statutaire bepalingen

Verklaring Raad van Bestuur

Verslag Raad van Commissarissen

Remuneratierapport

Jaarrekening

Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Vennootschappelijke jaarrekening

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Overige gegevens

Groepsmaatschappijen

Gecombineerde verklaring van de onafhankelijke accountant

Juridisch organogram Begrippenlijst Annex I

GRI-indexNFI-referentietabel

Inhoudsopgave Jaarverslag 2022| 2

Inhoudsopgave

Ordina in het kort

3

Jaarrekening

98

European single electronic reporting format

Kerncijfers1

5

Inhoudsopgave

99

(ESEF) en PDF-versie Nederlandse vertaling

Vijfjarenoverzicht

6

Geconsolideerde jaarrekening

100

Deze vertaling van het Jaarverslag is de PDF/

Interview met Raad van Bestuur

8

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

107

geprinte versie van de Nederlandse vertaling van

Terugblik

11

Vennootschappelijke jaarrekening

174

het Jaarverslag 2022 van Ordina N.V. Deze versie is

Verslag Raad van Bestuur1

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

177

opgesteld met het oog op gebruiksgemak en bevat

18

Overige gegevens2

geen ESEF-informatie, zoals gespecificeerd in de

181

Regulatory Technical Standards betreffende ESEF

Onze missie en kernwaarden

19

(Delegated Regulation (EU) 2019/815). De officiële

Markttrends

20

Groepsmaatschappijen

182

ESEF-rapportage is cf. het bepaalde in art. 5:25c

Waardecreatiemodel

22

Gecombineerde verklaring van de onafhankelijke

Wft algemeen verkrijgbaar gesteld en beschikbaar

Stakeholderdialoog

23

accountant

183

op onze website op https://www.ordina.nl/en/

Strategie 2026

26

Juridisch organogram

184

investor-relations/annual-report/.In geval van

Risicomanagement

51

Begrippenlijst

185

tegenstrijdigheden tussen deze PDF-versie en de

Governance

64

Annex I

189

ESEF-rapportage prevaleert de laatste.

Statutaire bepalingen2

71

GRI-index

190

Verklaring Raad van Bestuur

73

NFI-referentietabel

197

Verslag Raad van Commissarissen1

77

Remuneratierapport

87

Interviews technologie en de toekomst

Haroon Sheikh

14

Ilyaz Nasrullah

47

Peter Hinssen

61

Jacqueline Cramer

74

Marcel Levi

83

  1. De met een 1 gemarkeerde hoofdstukken maken deel uit van het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW.
  2. De met een 2 gemarkeerde hoofdstukken bevatten de onderdelen van de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW.

Inhoudsopgave

Ordina in het kort

Kerncijfers

Vijfjarenoverzicht

Interview met Raad van Bestuur

Terugblik

Verslag Raad van Bestuur

Onze missie en onze kernwaarden

Markttrends

Waardecreatiemodel

Stakeholderdialoog

Strategie 2026

Risicomanagement

Governance

Statutaire bepalingen

Verklaring Raad van Bestuur

Verslag Raad van Commissarissen

Remuneratierapport

Jaarrekening

Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Vennootschappelijke jaarrekening

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Overige gegevens

Groepsmaatschappijen

Gecombineerde verklaring van de onafhankelijke accountant

Juridisch organogram Begrippenlijst Annex I

GRI-indexNFI-referentietabel

Ordina in

Ordina in het kort

Ordina in

het kort

Inhoudsopgave

Ordina in het kort

Kerncijfers

Vijfjarenoverzicht

Interview met Raad van Bestuur

Terugblik

Verslag Raad van Bestuur

Onze missie en onze kernwaarden

Markttrends

Waardecreatiemodel

Stakeholderdialoog

Strategie 2026

Risicomanagement

Governance

Statutaire bepalingen

Verklaring Raad van Bestuur

Verslag Raad van Commissarissen

Remuneratierapport

Jaarrekening

Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Vennootschappelijke jaarrekening

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Overige gegevens

Groepsmaatschappijen

Gecombineerde verklaring van de onafhankelijke accountant

Juridisch organogram Begrippenlijst Annex I

GRI-indexNFI-referentietabel

Ordina in het kort Jaarverslag 2022| 4

Ordina in het kort

Ordina N.V. ('Ordina') is de digitale business partner die haar klanten op voorsprong zet door technologie, marktuitdagingen en mensen slim met elkaar te verbinden.

Als digitale business partner in een groeiende Benelux-markt hebben we als doel om langetermijnwaarde te creëren voor al onze stakeholders. We streven naar organische omzetgroei met duurzame marges door ons te richten op specifieke proposities in de publieke sector, de financiële dienstverlening en de industriële markt. Daarnaast stimuleren we groei door overnames van nichespelers en bedrijven voor locatie-onafhankelijke diensten: zo breiden we onze expertise uit. De high performance teams van Ordina zorgen voor een multidisciplinaire aanpak, waardoor we hogerop komen in de waardeketen van onze klanten. Deze teams zijn essentieel voor onze ondernemingscultuur en onze waardepropositie aan medewerkers.

Ordina is opgericht in 1973. Het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Amsterdam Smallcap Index (AScX). In 2022 behaalde Ordina een omzet van EUR 429 miljoen. Bezoek onze website voor meer informatie.

Inhoudsopgave

Ordina in het kort

Kerncijfers

Vijfjarenoverzicht

Interview met Raad van Bestuur Terugblik

Verslag Raad van Bestuur

Kerncijfers 2022

Kerncijfers Jaarverslag 2022| 5

Kerncijfers

(in miljoenen euro's, tenzij anders aangegeven)

Onze missie en onze kernwaarden

Markttrends

Waardecreatiemodel

Stakeholderdialoog

Strategie 2026

Risicomanagement

Governance

Statutaire bepalingen

Verklaring Raad van Bestuur

Verslag Raad van Commissarissen

Remuneratierapport

Jaarrekening

Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Vennootschappelijke jaarrekening

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Overige gegevens

Groepsmaatschappijen

Gecombineerde verklaring van de onafhankelijke accountant

Juridisch organogram Begrippenlijst Annex I

GRI-index

Omzet

394,5

429,4

2021

2022

Free cashflow

27,6

27,1

2021

2022

Nettoresultaat

24,6

23,9

2021

2022

Omzet uit business­ proposities

47

40

(in %)

2021

2022

EBITDA

50,2

50,4

2021

2022

Klanttevredenheids-

index

7,8

7,7

(schaal

1-10)

2021

2022

Overheid

183,8 á 12,2%

2021 163,9

Financiële dienstverlening

112,8 á 8,8%

2021 103,7

Industrie

132,8

á

4,6%

2021 126,9

NFI-referentietabel

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Ordina NV published this content on 16 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 February 2023 06:28:04 UTC.