Origin Enterprises plc (ISE:OIZ) begint op 9 maart 2022 met de terugkoop van aandelen, in het kader van het programma dat door de aandeelhouders gemandateerd werd op de jaarlijkse algemene vergadering van 25 november 2021. Volgens het mandaat is de onderneming gemachtigd om tot 12.369.618 aandelen terug te kopen, wat 10% van haar uitgegeven aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De minimumprijs (exclusief kosten) die voor elk gewoon aandeel mag worden betaald is de nominale waarde en de maximumprijs die voor elk gewoon aandeel mag worden betaald is het hoogste een bedrag gelijk aan 105% van het gemiddelde van de vijf bedragen die het resultaat zijn van de vaststelling van welke van de volgende vijf handelsdagen onmiddellijk voorafgaande aan de dag waarop het gewone aandeel zal worden ingekocht die is: indien er voor die dag meer dan één transactie wordt gerapporteerd, het gemiddelde van de prijzen waartegen die transacties plaatsvonden of, indien er voor die dag slechts één transactie wordt gerapporteerd, de prijs waartegen die transactie plaatsvond of, indien er voor die dag geen transactie wordt gerapporteerd, het gemiddelde van de hoogste en laagste markt richtprijzen voor die dag en een bedrag gelijk aan de hoogste van de prijs van de laatste onafhankelijke transactie van een gewoon aandeel en het op dat moment hoogste onafhankelijke bod voor een gewoon aandeel zoals afgeleid van het handelsplatform. De ingekochte aandelen mogen opnieuw worden uitgegeven of als eigen aandelen worden aangehouden. De machtiging vervalt aan het einde van de volgende jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap of op 24 februari 2023, tenzij eerder bij bijzonder besluit gewijzigd, herroepen of verlengd. Op 29 oktober 2021 had de vennootschap 126.396.184 gewone aandelen in omloop. Op 8 maart 2022 heeft de onderneming een programma voor de terugkoop van aandelen aangekondigd. In het kader van het programma zal de onderneming 12.559.585 aandelen terugkopen voor €40 miljoen. Het doel van het aandeleninkoopprogramma is het aandelenkapitaal van de onderneming te verminderen. De teruggekochte gewone aandelen zullen in eigen bezit worden gehouden in afwachting van hun intrekking of heruitgifte te gelegener tijd. Het programma voor de terugkoop van aandelen begint morgen op 9 maart 2022, en kan worden voortgezet tot 15 november 2022.