Origin Enterprises plc (ISE:OIZ) kondigt een aandeleninkoopprogramma aan. Onder het programma zal de onderneming tot €20 miljoen aan gewone aandelen inkopen. De onderneming heeft een onherroepelijke, niet-discretionaire overeenkomst gesloten met J&E Davy ("Davy") om aandelen in te kopen.

Het programma zal worden uitgevoerd in twee tranches, waarvan de tweede afhankelijk is van de goedkeuring van een nieuwe inkoopbevoegdheid die door de Vennootschap zal worden gevraagd tijdens haar volgende jaarlijkse algemene vergadering (de "2022 AGM"), die naar verwachting zal worden gehouden op of rond 22 november 2022. Het doel van het programma is het verminderen van het aandelenkapitaal van de onderneming. De ingekochte gewone aandelen zullen in eigen bezit worden gehouden in afwachting van hun intrekking of heruitgifte te zijner tijd.

Het programma is geldig tot 31 maart 2023.