Osaka Gas Co., Ltd. heeft een dividendvoorspelling gedaan voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2025. Het bedrijf verwacht aan het eind van het jaar een dividend uit te keren van JPY 47,50 per aandeel, tegen JPY 50,00 per aandeel een jaar geleden.