BC Technology Group Limited heeft een niet-gecontroleerde geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. De Groep verwacht voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023 waarschijnlijk een aanzienlijke vermindering van het niet-geauditeerde geconsolideerde nettoverlies met ongeveer 50%, vergeleken met het geauditeerde geconsolideerde nettoverlies van de Groep voor het jaar dat eindigt op 31 december 2022 van 550 miljoen HKD.