De raad van bestuur van OSL Group Limited heeft aangekondigd dat Dr. Yang Yu (?Dr. Yang??) zijn ontslag als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder heeft ingediend met ingang van 19 april 2024 om meer tijd te kunnen besteden aan zijn persoonlijke verplichtingen. De Raad van Bestuur kondigde verder aan dat na het aftreden van Dr. Yang als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, Dr. Yang ook niet langer lid is van de auditcommissie, de benoemingscommissie en de remuneratiecommissie van de Vennootschap.