Outokumpu Oyj heeft aangekondigd dat tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 4 april 2024 is besloten om een dividend van in totaal EUR 0,26 per aandeel uit te keren op basis van de vast te stellen balans voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023. Het dividend zal in één keer worden uitgekeerd aan de aandeelhouders die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap bij Euroclear Finland Oy op de dividendregistratiedatum 8 april 2024. Het dividend wordt uitbetaald op 15 april 2024.