De raad van bestuur van Outokumpu Oyj heeft aan de jaarlijkse algemene vergadering van 4 april 2024 voorgesteld om een dividend van in totaal EUR 0,26 per aandeel uit te keren op basis van de vast te stellen balans voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023. Het dividend zal in één keer worden uitgekeerd aan de aandeelhouders die op de dividendregistratiedatum 8 april 2024 zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap bij Euroclear Finland Oy. Het dividend zal niet worden uitgekeerd aan aandelen die op de dividendregistratiedatum in het bezit zijn van het bedrijf.

De raad van bestuur stelt voor om het dividend op 15 april 2024 uit te betalen.