Pacific Online Systems Corporation kondigde aan dat de Raad van Bestuur op zijn vergadering van 28 februari 2024 zijn goedkeuring heeft gegeven aan de declaratie van een regelmatig dividend in contanten van PHP 0,10 per aandeel voor een totale dividenduitkering aan de gewone aandeelhouders van ongeveer PHP 89,5 miljoen, betaalbaar op 26 maart 2024 aan aandeelhouders die op 14 maart 2024 als aandeelhouders staan ingeschreven.