Pacific Online Systems Corporation heeft de benoeming aangekondigd van de heer Raul B. De Mesa tot lid van het Comité voor Transacties met Gerelateerde Partijen van de Corporation tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van de Corporation van 4 augustus 2022. Met deze benoeming zal het Comité voor Transacties met Gerelateerde Partijen voortaan als volgt samengesteld zijn: Ma. Gracia M. Pulido Tan (Onafhankelijk), Laurito E. Serrano (Onafhankelijk), Henry N. Ocier (Niet-Uitvoerend), en Raul B. De Mesa (Niet-Uitvoerend).

De heer Roberto C.O. Lim die onlangs ontslag genomen heeft als lid van de Raad van Bestuur van de Corporation, zoals bekendgemaakt op 1 augustus 2022, wordt ook geacht ontslag genomen te hebben als Voorzitter van het Comité voor Transacties met Gerelateerde Partijen en het Comité voor Corporate Governance, evenals zijn lidmaatschap van het Auditcomité en het Comité voor Risico-oversight.