Pacific Online Systems Corporation heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het hele jaar kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten 298,530 miljoen PHP bedroegen, tegen 706,949 miljoen PHP een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg PHP 495,096 miljoen tegen PHP 247,735 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg PHP 378,508 miljoen tegen PHP 319,411 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg PHP 0,448 tegen PHP 0,3781 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,4986 VGP, tegen 0,237 VGP een jaar geleden.