Pacific Online Systems Corporation heeft winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het hele jaar rapporteerde de onderneming een omzet van 426,35 miljoen PHP, tegen 293,1 miljoen PHP een jaar geleden. De inkomsten bedroegen 426,35 miljoen PHP, tegen 298,53 miljoen PHP een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg PHP 140,27 miljoen, tegen PHP 378,51 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PHP 0,167 tegen PHP 0,499 een jaar geleden. Het verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PHP 0,1666 tegen PHP 0,4986 een jaar geleden.