Pacific Petroleum Transportation Joint Stock Company heeft de volgende personeelswijzigingen aangekondigd: Benoeming: De heer Le Manh Tuan en de heer Tran Duy Tan; Nieuw benoemde functie: lid van de RvB; Termijn: 2023-2028; Ingangsdatum: 19 april 2023. Ontslag: De heer Bui Van Vinh; - Ontslag: lid van de RvB; ingangsdatum: 19 april 2023.