Pacira BioSciences, Inc. heeft een nationale groepsaankoopovereenkomst voor merkgeneesmiddelen gesloten met Premier, Inc. Met ingang van 1 januari 2024 kunnen Premier-leden dankzij de nieuwe overeenkomst naar eigen goeddunken profiteren van speciale prijzen en voorwaarden waarover Premier vooraf heeft onderhandeld voor EXPAREL® (bupivacaïne liposoom injecteerbare suspensie). Deze samenwerking is gericht op het verbeteren van de patiëntenzorg en het optimaliseren van de kostenbesparingen voor gezondheidszorgorganisaties en zal Premier-leden toegang geven tot EXPAREL, een lokaal en regionaal analgeticum met één dosis dat langdurige postoperatieve pijnbeheersing biedt en de afhankelijkheid van opioïden vermindert. Pacira en Premier hebben dezelfde doelstellingen: innovatie bevorderen, de patiëntenzorg verbeteren en waarde in de gezondheidszorg nastreven.

Dankzij deze samenwerking kan Pacira deze belangrijke doelstellingen verder verwezenlijken en een blijvende impact hebben op zorgverleners en patiënten in het hele land.