Pacira BioSciences, Inc. kondigde de benoeming aan van Marcelo Bigal, MD, PhD, Abraham Ceesay, Michael Yang en Alethia Young tot leden van de Raad van Bestuur, met onmiddellijke ingang.