Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.


Sterke punten

● De onderneming profiteert van aantrekkelijke waarderingsniveaus met een relatief lage ondernemingswaarde/omzet ratio in vergelijking met andere beursgenoteerde ondernemingen in de wereld.

● Analisten zijn duidelijk optimistisch over de omzetverwachtingen en hebben onlangs hun schattingen naar boven bijgesteld wat betreft de bedrijfstrends.

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● In de afgelopen week zijn de verwachtingen van de onderneming ten aanzien van de winst per aandeel (WPA) naar boven bijgesteld. De laatste schattingen van de analisten zijn hoger.

● De WPA-herzieningen zijn in de afgelopen 4 maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● De trend in de wekelijkse gegevens laat een positieve trend zien boven het 24.6 EUR steunniveau.


Zwakke punten

● Historisch gezien heeft de Groep vaak onder de consensusverwachtingen gepubliceerd.