Palfinger AG heeft winstverwachtingen gegeven voor het eerste kwartaal en de eerste helft van 2022. Op basis van een huidige prognose tekent zich voor het eerste kwartaal en voor de eerste helft van 2022 een EBIT af die beduidend onder die van het voorgaande jaar ligt als gevolg van enorme kostenstijgingen en een onstabiele toeleveringsketen. De prijsverhogingen die reeds aan de markt zijn meegedeeld, hebben een sterk vertraagd effect als gevolg van het hoge orderboek en zijn bijgevolg niet in staat de kostenstijgingen in de eerste helft van 2022 afdoende te compenseren. Voor de tweede helft van 2022 verwacht PALFINGER dat verdere prijsverhogingen zullen ingaan en de daling van de EBIT in de eerste helft van 2022 zullen compenseren. Dit moet ervoor zorgen dat het winstniveau van het succesvolle boekjaar 2021 opnieuw bereikt wordt.