Pangaea Logistics Solutions Ltd. kondigde aan dat de Raad van Bestuur een driemaandelijks dividend in contanten heeft vastgesteld van $0,10 per gewoon aandeel, uit te betalen op 15 maart 2024 aan alle aandeelhouders die op 1 maart 2024 als aandeelhouders staan ingeschreven.