Op 4 april jongstleden namen we de situatie onder de loep in deze rubriek. Zie Paramount: stormloop op entertainmentactiva duurt voort.

Tot nu toe hebben drie kandidaten zich in enkele weken tijd gemeld: het privé-investeringsfonds Apollo, mediamagnaat Byron Allen, en Skydance Media — geleid door de zoon van Larry Ellison, met steun van KKR voor deze transactie.

Het bod van Apollo, dat op het eerste gezicht klasse B-aandeelhouders een overnameprijs van minimaal 17 tot 19 dollar per aandeel zou hebben opgeleverd, lijkt door de raad van bestuur van Paramount van tafel te zijn geveegd.

Geruchten suggereren dat het bod van het New Yorkse fonds verrassend 'licht' was, dat wil zeggen zonder gegarandeerde financiering, afhankelijk van allerlei voorwaarden, en nog niet goedgekeurd door de beslissende partners.

Het voorstel van Byron Allen, voorzitter en oprichter van Entertainment Studios, zou klasse B-aandeelhouders een overnameprijs van 21 dollar hebben opgeleverd. Ook dat bod is kennelijk door de raad van bestuur van Paramount afgewezen.

Daarnaast hebben sommige analisten hun twijfels geuit over de capaciteit van Byron Allen om de benodigde financiering te verzamelen, terwijl andere waarnemers enkele schaduwzones in zijn strategie voor de activa van Paramount benadrukten.

Skydance komt dus naar voren als de meest geloofwaardige kandidaat op dit moment, maar tegen welke voorwaarden? Afgaande op de eerste details die in de pers zijn uitgelekt, zouden Skydance en KKR alle klasse A-aandelen in handen van Shari Redstone overnemen tegen een prijs van minstens 30 USD per aandeel.

De groep zou vervolgens een kapitaalverhoging doorvoeren die verwaterend werkt voor de aandeelhouders van klasse B, waarbij zij zelf zouden deelnemen om de balans te ontlasten. Dit verklaart waarom de koers van het klasse A-aandeel is gestegen, terwijl de koers van het klasse B-aandeel is gedaald.

Er doemt dan het risico op van een waar juridisch kluwen. Als het bod van Skydance slaagt onder deze voorwaarden, zullen de historische aandeelhouders van Paramount die klasse B-aandelen bezitten, ongetwijfeld de bestuurders van de groep aanklagen wegens het verzaken aan hun fiduciaire plicht, met name door de aanbiedingen van Apollo en Entertainment Studios af te wijzen.

Bovendien beweren sommigen dat een overname — zelfs gedeeltelijk — door Skydance die een controlepost impliceert, hen zou verplichten om klasse A- en B-aandeelhouders gelijk te behandelen. In de Verenigde Staten woedt er een hevig debat onder fusie- en overnamejuristen, waarbij elke partij verschillende jurisprudenties aanvoert die hun standpunt ondersteunen.

Onder de meest scherpzinnige en best geïnformeerde beleggers treffen we Warren Buffett aan. Hij verminderde aanzienlijk zijn belang in de klasse B-aandelen. Zijn vaak als 'favoriete zakenbankier' omschreven Byron Trott, voorzitter van BDT, belegde recentelijk dan weer in de familieholding van Shari Redstone, zonder zich rechtstreeks in het kapitaal van Paramount te mengen.