Gepubliceerd: 27-09-2023 13:42

Persbericht

27 september 2023

PB Holding meldt H1-2023 resultaten

PB Holding (voorheen Stern Groep NV), houder van een belang van 5,3% in Bovemij NV, maakt bekend dat het resultaat voor en na belastingen H1-2023 conform verwachting is uitgekomen op € 135.000 negatief. Op 20 augustus 2023 heeft PB Holding de H1-2023 resultaten van Bovemij met een persbericht bekendgemaakt. Dat persbericht is bijgesloten. Onder uitdagende marktomstandigheden heeft Bovemij over H1-2023 een netto resultaat geboekt van € 11,7 miljoen (H1-2022: € 3,8 miljoen negatief).

Resultaten PB Holding H1-2023

De opbrengst uit kapitaalbelangen is H1-2023 nihil omdat het belang in Bovemij NV in de balans van 31 december 2022 al gewaardeerd is op de per 1 maart 2023 bekendgemaakte PwC waardering van certificaten van aandelen in Bovemij (zie daarvoor het Jaarrapport 2022 van PB Holding NV). De bedrijfskosten bedroegen H1-2023 in totaal € 135.000. De personeelskosten bedroegen € 25.000 en de overige bedrijfskosten waren in totaal € 110.000. De overige bedrijfskosten zijn H1-2023 hoger dan vorig jaar door de (extra) kosten van de audit die in H1-2023 zijn geboekt. Het resultaat voor en na belastingen H1-2023 van PB Holding is uitgekomen op € 135.000 negatief.

Financiële positie PB Holding ultimo H1-2023

De balans per 30 juni 2023 laat een eigen vermogen zien van € 20,4 miljoen. Het fiscaal compensabele verlies van ruim € 4 miljoen is niet gewaardeerd. De liquide middelen belopen per 30 juni 2023 een bedrag van € 1,3 miljoen. PB Holding heeft geen bankschulden en geen kredietlijnen. Kort na 30 juni 2023 zijn 250.000 eigen aandelen ingekocht voor € 3,00 per certificaat, waardoor de kaspositie is teruggelopen met circa € 750.000. Rekening houdend met de inkoop van eigen aandelen na 30 juni 2023 is de intrinsieke waarde van PB Holding uitgekomen op € 3,62 per aandeel.

Publicatie jaarcijfers 2023 PB Holding NV 30 april 2024

Voor nadere informatie

H.H. van der Kwast

E: henk@pb-holding.nl

M: +31 6 53 37 90 81

Mocht de ontvanger niet langer prijsstellen op toezending van persberichten van PB-Holding NV dan zulks graag per return email aangeven. Wij zullen er dan voor zorgdragen dat u van de mailinglist wordt afgevoerd.

Bijlage 1: Financieel verslag over de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

Bijlage 2: Persbericht PB Holding dd 20 augustus 2023 inzake Bovemij N.V.

Bekijk bericht als PDF

Klik voor de pdf van het volledige persbericht d.d.27 september 2023

Attachments

Disclaimer

PB Holding NV published this content on 27 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 September 2023 11:50:09 UTC.