Pearl Gull Iron Limited heeft gecontroleerde winstresultaten gemeld voor het jaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het jaar rapporteerde de onderneming een verlies van USD 2.426.025 tegen USD 491.668 een jaar geleden. Gewoon en verwaterd verlies per aandeel over het jaar toerekenbaar aan houders van gewone aandelen van de onderneming van USD 0,07 tegen USD 491.668 een jaar geleden.