Op 12 januari 2024 stuurde HG Vora Capital Management, LLC een brief naar PENN Entertainment, Inc. om de aandacht van de Onderneming te vestigen op het feit dat de ongelijke verdeling van leden over elke klasse van de Raad van Bestuur van de Onderneming in strijd is met de Pennsylvania Business Corporation Law van 1988 en de Second Amended and Restated Articles of Incorporation van de Onderneming en aandeelhouders hun rechten ontneemt door het aantal bestuurders dat zich herkiesbaar kan stellen op de jaarvergadering van 2024 van de Onderneming kunstmatig te beperken.