Penumbra, Inc. kondigt de nieuwste STRIKE-PE gegevens aan waarin het Indigo®? Aspiratiesysteem met Lightning? De resultaten tonen aan dat Penumbra's computerondersteunde vacuümtrombectomie (CAVT) veilig en effectief is bij het verminderen van de belasting van het rechterhart.

Het verbeterde ook de klinische resultaten, waaronder hartslag en ademhalingsfrequentie, en functionele resultaten, waaronder dyspneu, loopafstand en NYHA-classificatie (New York Heart Association), bij gebruik voor de behandeling van acute longembolie met hoog en gemiddeld risico (PE). De gegevens werden deze week gepresenteerd op de Vascular Interventional Advances (VIVA) 2023 Conference. De CAVT van Penumbra is ontworpen om artsen in staat te stellen grote bloedstolsels in het lichaam veilig, eenvoudig en snel te verwijderen.

De tussentijdse resultaten van de prospectieve, muti-center studie, waarin de Lightning-technologie van Penumbra werd geëvalueerd bij 150 van de 600 patiënten die naar verwachting zullen worden ingeschreven, omvatten: Veiligheid en prestaties: Laag percentage 48-uurs ernstige ongewenste voorvallen van 2,7% Laag percentage 48-uurs ernstige bloedingen van 2,7% Significante vermindering van de verhouding rechter-/linkerhartkamer met 25,7%. Functionele metingen: Significante verbetering van door de patiënt gerapporteerde kortademigheid (dyspneu) bij ontslag met toenemende verbetering na 90 dagen; Functioneel vermogen, gemeten aan de hand van de 6-minuten loopafstand, nam significant toe met 120 meter van ontslag tot 90 dagen; Patiënten keerden terug naar de pre-PE toestand zonder significant verschil in NYHA classificatie van voor het voorval tot 90 dagen. Aanvullende STRIKE-PE gegevens werden eerder gepresenteerd op de recente TCT Annual Scientific Meeting, en toonden verbeterde resultaten voor de kwaliteit van leven, waaronder verbeterde mobiliteit en het vermogen om zelfzorg te bieden en een afname van pijn/ongemak vanaf het ontslag tot 90 dagen follow-up.

Penumbra is ook bezig met STORM-PE, een eerste gerandomiseerde gecontroleerde studie waarbij CAVT met gebruik van Penumbra's Lightning Flash wordt vergeleken met antistolling versus alleen antistolling, met als doel de klinische voordelen aan te tonen voor patiënten die CAVT ontvangen.