Enegen Participações S.A. verwierf het resterende 30% belang in Brentech Energia S.A. van Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (BOVESPA:PETR4) voor BRL 10,6 miljoen op 29 mei 2024. Na de transactie bezit Enegen Participações S.A. 100% in Brentech Energia. Aangezien Brentech een minderheidsaandeelhouder is, zijn er geen Petrobras-werknemers betrokken bij de exploitatie van de thermische centrale. De transactie werd afgesloten met de ondertekening van de aandelenkoopovereenkomst, zonder voorafgaande voorwaarden waaraan moest worden voldaan, voor een bedrag van R$10,6 miljoen, volledig betaald op dezelfde datum.
Enegen Participações S.A. voltooide de overname van het resterende belang van 30% in Brentech Energia S.A. van Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (BOVESPA:PETR4) op 29 mei 2024.