Pico Far East Holdings Limited heeft een winstverwachting gegeven voor het jaar eindigend op 31 oktober 2021. De raad van bestuur van de Vennootschap wenst de aandeelhouders en potentiële investeerders te informeren dat, gebaseerd op een voorlopig nazicht van de laatste niet-geauditeerde jaarrekening van de Groep voor het jaar eindigend op 31 oktober 2021, de Groep verwacht een stijging van meer dan 150% te noteren in de niet-geauditeerde winst toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap in vergelijking met de 50.536.000 HKD die door de Groep werd genoteerd voor het jaar eindigend op 31 oktober 2020. Naar best weten van de Raad is de voornoemde stijging voornamelijk toe te schrijven aan: De sterke aanwezigheid van de Groep in China, waardoor het kansen kon grijpen uit de aanhoudende terugkeer van tentoonstellingen en evenementen in het gebied, terwijl de COVID-19 omstandigheden in de meeste andere markten bleven schommelen. Het aanbod van de Groep van online merkactiveringsoplossingen in regio's met voortdurende of periodieke reisbeperkingen en sociale afstandsvereisten. Wijziging in de herwaardering van de voorwaardelijke vergoeding voor bepaalde overnames tijdens de boekjaren 2017/2018 en 2018/2019.