Pico Far East Holdings Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 april 2021. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van HKD 1.875,768 miljoen, vergeleken met HKD 1.868,010 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 70,995 miljoen HKD, tegen 52,928 miljoen HKD een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg 57,523 miljoen HKD, tegen 24,123 miljoen HKD een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,0465 tegen HKD 0,0195 een jaar geleden.