Pilbara Minerals Limited heeft de benoeming aangekondigd van de zeer ervaren Dale Henderson, leidinggevende in de mijnbouw- en grondstoffensector, als de nieuwe Managing Director van het bedrijf. De benoeming van de heer Henderson, die sinds 2017 de functie van Chief Operating Officer (COO) bij Pilbara Minerals bekleedde, volgt op een breed opgezet en grondig zoekproces naar leidinggevenden, dat in februari van start ging nadat Ken Brinsden, de lang zittende Managing Director en CEO van Pilbara Minerals, te kennen had gegeven dat hij van plan was zijn functie neer te leggen. De heer Henderson werd gekozen uit een veld van uitstekende kandidaten vanwege zijn sterke ervaring in de lithiumindustrie, zijn uitmuntende leiderschapskwaliteiten, zijn sterke culturele waarden en arbeidsethos, en zijn duidelijke inzicht in de toekomst van de lithiumgrondstoffenindustrie en de visie van Pilbara Minerals om een belangrijke langetermijnspeler te worden in de snel groeiende toeleveringsketen van de lithiumindustrie.

Tijdens zijn ambtstermijn als COO heeft de heer Henderson ook sterke banden gesmeed met de belangrijkste stakeholders van Pilbara Minerals, waaronder de traditionele eigenaars van Pilgangoora, de klanten van de onderneming, projectpartners en belangrijke investeerders, en hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het helpen ontwikkelen en implementeren van het ESG- en duurzaamheidskader van Pilbara Minerals. De heer Brinsden zal op 30 juli 2022 formeel aftreden als Managing Director, maar hij zal de komende twee maanden nauw samenwerken met de heer Henderson om een soepele en effectieve overgang te verzekeren. Tijdens zijn loopbaan heeft de heer Henderson hoge functies bekleed bij bedrijven als Fortescue Metals Group (FMG), Chevron en Occidental Petroleum.

Voordat hij in 2017 bij Pilbara Minerals kwam, bekleedde hij leidinggevende functies bij FMG op het gebied van mijnexploitatie en projectontwikkeling. Sinds hij in 2017 bij Pilbara Minerals kwam, heeft de heer Henderson nauw met de heer Brinsden samengewerkt, in eerste instantie om de productiematiging en de kostenbesparingsstrategie uit te voeren die bedacht was als reactie op de ernstige inzinking die de prijzen van lithiumgrondstoffen in 2017-2019 te zien gaven. Hij speelde ook een belangrijke rol bij het toezicht op de operationele verbeteringen van het Pilgangoora-project na aanvankelijke uitdagingen bij de inbedrijfstelling en het opstarten, bij het helpen aansturen van de overnamestrategie voor de aangrenzende Ngungaju-fabriek, en bij het leggen van de fundamenten voor het groeiprofiel op lange termijn voor de Pilgangoora-activiteit.

Meer recentelijk heeft de heer Henderson leiding gegeven aan de technische en operationele teams die de snelle programma's voor productiegroei van Pilbara Minerals hebben uitgevoerd, waardoor het bedrijf kon profiteren van de huidige sterke marktvoorwaarden voor lithium en de recordprijzen, en de weg werd vrijgemaakt voor groei-initiatieven op langere termijn in Pilgangoora, zoals de uitbreidingsprojecten P680 en P1000.