Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. kondigt aan dat verwezen wordt naar de aankondiging van Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. van 15 maart 2023 en de circulaire van het bedrijf van 20 april 2023 met betrekking tot, onder andere, de voorgestelde benoeming en de verkiezing van Dhr. Wang Guangqian tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de 12de sessie van de raad van bestuur van het bedrijf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 12 mei 2023. De benoeming van de heer Wang wordt van kracht nadat zijn kwalificatie als bestuurder is goedgekeurd door de National Financial Regulatory Administration. Tenzij de context anders vereist, hebben de met een hoofdletter geschreven termen die hier worden gebruikt dezelfde betekenis als die in de Aankondiging en de Circulaire.

De Raad van Bestuur maakt hierbij bekend dat de Onderneming onlangs de goedkeuring van de National Financial Regulatory Administration (Jin Fu [2023] No.142) heeft verkregen, waarbij de kwalificatie van de heer Wang als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de Onderneming door de National Financial Regulatory Administration is goedgekeurd met ingang van 20 juli 2023. Vanaf dezelfde dag is de heer Wang ook lid van het audit- en risicobeheercomité van de Raad en lid van het benoemings- en beloningscomité van de Raad. De biografie en de emolumenten van de heer Wang zijn opgenomen in de Aankondiging en de Circulaire.

Met ingang van 20 juli 2023 is de heer Ouyang niet langer een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité van de Raad, een lid van het strategie- en investeringscomité van de Raad en een lid van het audit- en risicobeheercomité van de Raad. De heer Ouyang heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad en dat er geen zaken met betrekking tot zijn pensionering zijn die onder de aandacht van de Aandeelhouders gebracht moeten worden. Met ingang van dezelfde dag is de heer Jin Li, een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de 12e zitting van de Raad, voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité van de Raad en lid van het strategie- en investeringscomité van de Raad.