Pixium Vision SA heeft de winstresultaten bekend gemaakt voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van EUR 2,66 miljoen, vergeleken met EUR 2,09 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg EUR 11,05 miljoen, vergeleken met EUR 9,13 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,23 vergeleken met EUR 0,27 een jaar geleden. Het verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,23 tegenover EUR 0,27 een jaar geleden.