Pixium Vision SA kondigt de goedkeuring door de Amerikaanse FDA aan van de uitbreiding van de haalbaarheidsstudie van het Prima System* in de VS met Stanford Medicine als klinische locatie. Deze derde locatie voor de studie in het Byers Eye Institute van Stanford Medicine voegt zich bij de oorspronkelijke twee locaties in het UPMC Eye Center in Pittsburgh en het Bascom Palmer Eye Institute in Miami. De Amerikaanse haalbaarheidsstudie heeft tot doel de veiligheid en de prestaties van het Prima-systeem bij patiënten met droge AMD te evalueren en zal 5 patiënten rekruteren. Het primaire eindpunt is de beoordeling van de gezichtsscherpte dichtbij, gemeten na 12 maanden. Uitlezing van de gegevens wordt verwacht in 2023. Een afzonderlijke haalbaarheidsstudie, uitgevoerd in Frankrijk, toonde een verbeterde gezichtsscherpte aan bij patiënten met droge AMD met gebruik van het Prima System. Een pivotale studie van het Prima-systeem is aan de gang in verschillende Europese landen. Pixium heeft de technologie van de Stanford Universiteit in licentie.