Plan B Media Public Company Limited heeft aangekondigd dat het bestuur tijdens de vergadering van 27 februari 2024 heeft goedgekeurd om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024 voor te stellen om de opschorting van de dividendbetaling te overwegen en goed te keuren en om de betaling van het interim-dividend te erkennen.