Plan B Media Public Company Limited kondigde aan dat het op zijn bestuursvergadering van 14 maart 2024 de benoeming heeft goedgekeurd van de vervangende directeur, de heer Prasong Jarungbenjatham, ter vervanging van de heer Ekapak Nirapathpongporn, die zijn functie per 31 januari 2024 heeft neergelegd. In dit verband zullen de bestuurders van het bedrijf die benoemd zijn om de positie te vervangen van een bestuurder wiens termijn is verlopen, in hun functie blijven gedurende de termijn waarop de vervangen bestuurder recht had. Daarnaast werd de benoeming van de heer Prasong Jarungbenjatham als lid van de Corporate Governance and Sustainability Committee goedgekeurd; de wijziging van de titel van de heer Mana Jantanayingyong van Bestuurder naar Onafhankelijk Bestuurder vanwege zijn volledige kwalificaties voor de functie van Onafhankelijk Bestuurder.

Daarnaast werd de benoeming van de heer Mana Jantanayingyong tot lid van het Auditcomité goedgekeurd; de benoeming van Ph.D. Pennapha Dhanasarnsilp, de directeur van het bedrijf, tot voorzitter van het Auditcomité, terwijl hij eerder lid was van het Auditcomité. Daarnaast werd Ph.D. Pennapha Dhanasarnsilp benoemd tot voorzitter van het Corporate Governance and Sustaina-bility Committee, voorheen was hij lid van het Corporate Governance and Sustainability Committee; de benoeming van Ph.D. Pinijsorn Luechaikajohnpan, de directeur van het bedrijf, tot lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité; de benoeming van de heer Arnon Porndhiti, de directeur van het bedrijf, tot lid van het Corporate Governance and Sustainability Committee. Auditcomité: Ph,D. Pennapha Dhanasarnsilp, Voorzitter van het Auditcomité; Mevrouw Monluedee Sookpantarat, Lid; De heer Mana Jantanayingyong, Lid.

Benoemings- en bezoldigingscomité: Ph,D. Pennapha Dhanasarnsilp, Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité; Ph.D. Pinijsorn Luechaikajohnpan, Lid; Mevrouw Monluedee Sookpantarat, Lid. Comité risicobeheer: Dhr. Mana Jantanayingyong, Voorzitter van het Risicobeheercomité; Ph.D. Pinijsorn Luechaikajohnpan, Lid; Mevr. Monluedee Sookpantarat, Lid; Dhr. Arnon Porndhiti, Lid. Commissie Corporate Governance en Duurzaamheid: Ph,D. Pennapha Dhanasarnsilp, Voorzitter van de Commissie Corporate Governance en Duurzaamheid; Dhr. Arnon Porndhiti, Lid; Dhr. Prasong Jarungbenjatham, Lid.

Met ingang van 14 maart 2024.