Plan B Media Public Company Limited heeft bekendgemaakt dat de heer Ekapak Nirapathpongporn zijn ontslag heeft ingediend als bestuurder en lid van het benoemings- en beloningscomité, het risicomanagementcomité en het corporate governance- en duurzaamheidscomité. Het ontslag gaat in op 31 januari 2024. De Raad van Bestuur is bezig met het werven van nieuwe in aanmerking komende bestuurders om de vacante positie van bestuurder te vervangen.
en zal daarna informatie verstrekken aan de Stock Exchange of Thailand en investeerders.