Prada S.p.A. op de AVA van 24 april 2024, kondigden de aandeelhouders aan Na bijna 8 jaar in de Raad van Bestuur van de Vennootschap te hebben gezeten, is het mandaat van Dhr. Maurizio CEREDA op de AVA afgelopen. Mevrouw Cristiana RUELLA is voor de eerste keer verkozen als Bestuurder van het Bedrijf. RUELLA, Cristiana, 61 jaar oud, is momenteel industriële partner van FSI SGR S.p.A., een investeringsmaatschappij, en lid van de Raad van Bestuur van Missoni S.p.A. Ze is ook Chief Executive Officer van TFC srl en van de holding Exor srl sinds oktober 2021.

Van juli 1991 tot augustus 2017 was ze Managing Director van de Dolce & Gabbana groep, waar ze ook taken uitvoerde die gewoonlijk door de chief financial officer worden uitgevoerd. In een wereldwijde leiderschapsrol bij Dolce & Gabbana was ze lid van alle Raden van Bestuur van de centrale en lokale bedrijven en Chief Executive Officer van de laatstgenoemde. Mevrouw Ruella werkte eerder vier jaar bij ICR (Istituto di Revisione e Certificazione) van 1985 tot 1989, waar ze betrokken was bij boekhoud- en controlewerkzaamheden van jaarrekeningen van bedrijven met als doel het uitgeven van certificeringen van de relevante financiële en economische resultaten.

Ze was lid van de adviesraad van DGPA & Co, een Italiaans beleggingsfonds. Ze was ook lid van de adviesraad van de SDA Bocconi Universiteit van 2003 tot 2005. Mevrouw Ruella besteedt haar tijd en passie aan de VIDAS Foundation, waar ze lid is van de raad van bestuur en penningmeester.

Mevrouw Ruella behaalde een MA Economie en Financiën aan de Cattolica Universiteit van Milaan. Het bedrijf kondigde aan dat de nieuw benoemde Raad van Bestuur van het bedrijf bestaat uit elf personen, namelijk zes Uitvoerende Bestuurders (dhr. Patrizio BERTELLI, dhr. Paolo ZANNONI, dhr. Andrea GUERRA, mw. Miuccia PRADA BIANCHI, dhr. Andrea BONINI en dhr. Lorenzo BERTELLI) en vijf Onafhankelijke Niet-Uitvoerende Bestuurders (dhr. Yoël ZAOUI, Mevr. Marina Sylvia CAPROTTI, Mevr. Pamela Yvonne CULPEPPER, Mevr. Anna Maria RUGARLI en Mevr. Cristiana RUELLA), allen verkozen voor een termijn van drie boekjaren, eindigend op de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders die is bijeengeroepen om de jaarrekening van de Vennootschap voor het jaar eindigend op 31 december 2026 goed te keuren. Biografische gegevens van elk van de bestuurders staan vermeld in de circulaire aan de AvA van 27 maart 2024.

De heer Patrizio BERTELLI werd gekozen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het bedrijf kondigde aan dat de Raad van Bestuur een vergadering heeft gehouden na de AVA (de "Bestuursvergadering") om de uitvoerende functies van de Bestuurders als volgt toe te kennen: De heer Patrizio BERTELLI - Uitvoerend Bestuurder en door de AVA verkozen tot Voorzitter van de Raad; De heer Paolo ZANNONI - Uitvoerend Vice-Voorzitter en Uitvoerend Bestuurder; De heer Andrea GUERRA - Chief Executive Officer en Uitvoerend Bestuurder; Mevrouw Miuccia PRADA BIANCHI - Uitvoerend Bestuurder; De heer Andrea BONINI (Chief Financial Officer) - Uitvoerend Bestuurder; en De heer Lorenzo BERTELLI - Uitvoerend Bestuurder. Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur werd verder besloten dat de nieuwe leden van het Audit- en Risicocomité, het Vergoedingscomité, het Benoemingscomité, het Duurzaamheidscomité en het Comité Openbaarmaking Voorkennis van de Vennootschap als volgt zijn: Audit- en Risicocomité: De heer Yoël ZAOUI; Mevrouw Cristiana RUELLA; Mevrouw Anna Maria RUGARLI.

Volgens de relevante taakomschrijving wordt de voorzitter van het Audit- en Risicocomité benoemd tijdens de eerste vergadering van dit comité. In dit verband beveelt de Raad aan om de heer Yoël ZAOUI te benoemen tot voorzitter van het Audit- en Risicocomité. Vergoedingscommissie: Mevrouw Anna Maria RUGARLI (voorzitter); De heer Paolo ZANNONI en De heer Yoël ZAOUI.

Volgens de relevante taakomschrijving wordt de voorzitter van de Vergoedingscommissie tijdens de eerste vergadering van deze commissie benoemd. De Remuneratiecommissie heeft tijdens een vandaag gehouden vergadering, op aanbeveling van de Raad van Bestuur, mevrouw Anna Maria RUGARLI benoemd tot voorzitter van de Remuneratiecommissie. Benoemingscommissie: Mevrouw Cristiana RUELLA; De heer Lorenzo BERTELLI en Mevrouw Pamela Yvonne CULPEPPER.

Volgens de relevante taakomschrijving wordt de voorzitter van het Benoemingscomité benoemd op de eerste vergadering van dit comité. In dit verband heeft de Raad van Bestuur aanbevolen om mevrouw Cristiana RUELLA als voorzitter van het Benoemingscomité te benoemen. Duurzaamheidscomité: Mevrouw Pamela Yvonne CULPEPPER; de heer Lorenzo BERTELLI en mevrouw Anna Maria RUGARLI.

Volgens de relevante taakomschrijving wordt de voorzitter van het Duurzaamheidscomité benoemd tijdens de eerste vergadering van dit comité. In dit verband beveelt de raad aan om mevrouw Pamela Yvonne CULPEPPER te benoemen tot voorzitter van het Duurzaamheidscomité. Inside Information Disclosure Committee De heer Paolo ZANNONI; de heer Patrizio BERTELLI; de heer Andrea BONINI.

Volgens de relevante taakomschrijving wordt de voorzitter van het Inside Information Disclosure Comité benoemd tijdens de eerste vergadering van dit comité. In dit verband beveelt de raad aan om de heer Paolo ZANNONI te benoemen tot voorzitter van het Inside Information Disclosure Committee.