Klanten van Allan Gray Proprietary Ltd. hebben op 13 oktober 2023 een onbekend minderheidsbelang verworven in Premier Group Limited (JSE:PMR). Na voltooiing van de transactie bedraagt het totale belang in de gewone aandelen van de Vennootschap dat in handen is van klanten van Allan Gray nu 10,0021% van het totaal aantal uitgegeven gewone aandelen van de Vennootschap.

Cliënten van Allan Gray Proprietary Ltd. voltooiden de overname van onbekend minderheidsbelang in Premier Group Limited (JSE:PMR) op 13 oktober 2023.