Primax Electronics Ltd. (bedrijf) heeft wijzigingen aangekondigd in de Auditcommissie, de Benoemingscommissie, de Commissie Duurzaamheid en Risicobeheer en de Remuneratiecommissie. Naam van de vorige positiehouder: Auditcommissie: Chih-Kai Chen, Chun-Pang Wu, Jia-Chyi Wang, Ying-Chuan Shen, Hui-Fan Ma. Benoemingscommissie: Jia-Bin Duh, Yung-Chung Pan, Ji-Ren Lee, Chun-Pang Wu, Chih-Kai Cheng. Commissie Duurzaamheid en Risicobeheer: Jia-Bin Duh, Yung-Chung Pan, Chun-Pang Wu, Jia-Chyi Wang. Vergoedingscommissie: Chih-Kai Chen, Chun-Pang Wu, Ying-Chuan Shen, Hui-Fan Ma. CV van de vorige positiehouder: Jia-Bin Duh, Yung-Chung Pan, Ji-Ren Lee: directeur van het bedrijf. Chih-Kai Chen, Chun-Pang Wu,Jia-Chyi Wang, Ying-Chuan Shen, Hui-Fan Ma: onafhankelijk bestuurder van het bedrijf. Naam van de nieuwe functiehouder: Auditcomité: Chun-Pang Wu, Jia-Chyi Wang, Hui-Fan Ma, Shiou-Chuan Huang, Fei-Pei Lai. Benoemingscommissie: Yung-Chung Pan, Yung-Tai Pan, Ji-Ren Lee, Chun-Pang Wu, Hui-Fan Ma. Commissie Duurzaamheid en Risicobeheer: Yung-Chung Pan,
Yung-Tai Pan, Chun-Pang Wu, Jia-Chyi Wang. Vergoedingscommissie: Hui-Fan Ma, Chun-Pang Wu, Jia-Chyi Wang. CV van de nieuwe functiehouder: Yung-Chung Pan, Yung-Tai Pan,Ji-Ren Lee:
directeur van het bedrijf. Chun-Pang Wu, Hui-Fan Ma, Jia-Chyi Wang: onafhankelijk directeur van Primax Electronics Limited. Huang, Shiou-Chuan; voorzitter van VIZIONFOCUS INC. Lai, Fei-Pei; hoogleraar aan de afdeling Computer Science & Information Engineering en de afdeling Electrical Engineering, NTU. Ingangsdatum van het nieuwe lid: 24 mei 2024.