Propel Funeral Partners Limited (ASX:PFP) is een voorwaardelijke verkoopovereenkomst aangegaan om op 2 augustus 2022 bedrijven, activa en bijbehorende infrastructuur van Community Funerals And Cremation For Pets over te nemen voor AUD 2,7 miljoen. De vergoeding zal worden betaald in contanten voor AUD 2,4 miljoen, 64.240 gewone aandelen die gedurende maximaal 3 jaar onderworpen zijn aan escrow-regelingen en AUD 0,23 miljoen in contanten zal worden betaald als bepaalde financiële mijlpalen worden bereikt gedurende de 3 jaar. Propel Funeral Partners Limited zal het contant te betalen bedrag bij voltooiing financieren uit haar schuldfaciliteiten. De twee bedrijven genereren een omzet van ongeveer AUD 1,7 miljoen per jaar. De transactie wordt verwacht aan bepaalde goedkeuringen: due diligence, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties en bepaalde andere verbonden partijen. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 zijn afgerond. Verwacht wordt dat de transactie binnen een jaar winstgevend zal zijn.

Propel Funeral Partners Limited (ASX:PFP) heeft de overname afgerond van Businesses, Assets And Related Infrastructure of Community Funerals And Cremation For Pets voor AUD 2,7 miljoen in de eerste helft van 2023.