Propel Funeral Partners Limited (ASX:PFP) heeft op 24 november 2021 een bindende verkoopovereenkomst uitgevoerd voor de overname van McKee Funerals. In een verwante transactie heeft Propel Funeral Partners Limited bindende voorwaardelijke verkoopovereenkomst gesloten om Crawford Funerals en Eagars Funerals te verwerven. De gecombineerde vergoeding voor al deze transacties bestaat uit AUD 3,3 miljoen in contanten, een voorwaardelijke betaling van AUD 2,6 miljoen in contanten in verband met één vrij eigendom, te betalen na goedkeuring van de desbetreffende grensaanpassingsverkaveling, AUD 0,24 miljoen via de uitgifte van 57.654 gewone aandelen in het kapitaal van Propel tegen AUD 4,10 en een earn-out betaling tot AUD 0,74 miljoen, die in contanten betaald zal worden indien bepaalde financiële mijlpalen bereikt worden gedurende de vijf jaar die volgen op de voltooiing van de desbetreffende transacties. De transactie is onderworpen aan goedkeuring door de regelgevende instanties. Verwacht wordt dat de overname in het tweede kwartaal en/of het derde kwartaal van FY22 voltooid zal zijn. Verwacht wordt dat de transactie een groeiend effect zal hebben.

Propel Funeral Partners Limited (ASX:PFP) heeft de overname van McKee Funerals op 1 maart 2022 voltooid.