Het bestuur van Prosperous Industrial (Holdings) Limited maakt bekend dat de heer Sun Chien-Teng (de heer Sun) met ingang van 29 december 2022 ontslag heeft genomen als niet-uitvoerend bestuurder vanwege zijn andere persoonlijke verplichtingen die meer van zijn toewijding vergen. De heer Sun heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en dat er geen kwestie in verband met zijn ontslag is die onder de aandacht van de Beurs en de aandeelhouders van het bedrijf moet worden gebracht. De Raad heeft aangekondigd dat de heer Liao Yuang-Whang (de heer Liao) is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 29 december 2022.

De heer Liao, 53 jaar oud, is directeur operations van Pou Chen Corporation (Pou Chen) en verantwoordelijk voor het toezicht op het wereldwijde beheer van de toeleveringsketen. De heer Liao is ook uitvoerend bestuurder van Pou Sheng International (Holdings) Limited, een op de beurs genoteerde onderneming, bestuurder van San Fang Chemical Industry Co., Ltd, en Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd. Voordat hij bij Pou Chen kwam, bekleedde de heer Liao uitvoerende/managementfuncties, waaronder chief financial officer, senior vice president of finance en chief executive officer, alsmede uitvoerend bestuurder en niet-uitvoerend bestuurder van de raad van bestuur van verschillende beursgenoteerde ondernemingen in Hong Kong.

De heer Liao heeft meer dan 29 jaar ervaring in het bankwezen, financiën, corporate governance en bedrijfsvoering.